Ingosstrakh    SOGAZ  Rosgosstrakh

AlfaStrakhovanie                Kapital Strakhovanie

VTB  RESO  Allianz

VSK           Zurich

Evro-Polis       MAKC

ASKA       Britansky Insurance House          if...           erms     lt             servis hilti

yg