Перерва у виробництві

bi-2

При масштабних збитках строки відновлення постраждалого майна бувають досить істотні, що призводить до тривалих перерв у комерційній діяльності та великих фінансових втрат.

Розмір збитку від перерви у виробництві, іншими словами від фінансових втрат, у багатьох випадках перевищує майнову шкоду. У зв’язку з цим страхування збитків від перерви у господарській діяльності набуває особливої важливості.

Розрахунок збитку багато в чому залежить від галузі, в якій стався збиток. Наприклад, розрахунок збитку в торгівлі буде істотно відрізнятися від розрахунку втрат простою металургійного заводу.

Наші спеціалісти мають великий досвід врегулювання збитків від перерви у виробництві в таких галузях як:

• енергетика
• чорна та кольорова металургія
• хімічна промисловість
• машинобудування
• деревообробна промисловість
• сільське господарство
• харчова промисловість
• торгівля
• готельний бізнес

Існує важлива різниця у розрахунках майнового збитку та збитку від перерви у виробництві. Майновий збиток можна розрахувати досить точно: визначити вартість всіх відновлювальних та додаткових витрат, які були понесені і підлягають відшкодуванню.

При розрахунку збитків від перерви у виробництві ситуація інша. Розрахунок у загальному вигляді являє собою різницю між очікуваним/ прогнозним та фактичним валовим прибутком. Оскільки одна з величин, що бере участь у розрахунку, – величина гіпотетична / прогнозна, точність розрахунків буде залежати від кількості чинників, які були враховані у розрахунку. Чим більше істотних чинників враховано, тим точніше буде розрахунок збитку.

Це потребує високої кваліфікації лосс-аджастера і детального розуміння всіх процесів господарської діяльності, яка була порушена збитком.

Залучаючи нас, ви отримуєте комплексний підхід до врегулювання збитку, зменшення строків відновлення майна, і як наслідок, скорочення періоду перерви у виробництві, прийняття правильних заходів з мінімізації збитку, а також якісну оцінку обсягів збитку, підтверджену всіма необхідними документами, представлення та захист розрахунку на страховому ринку, рекомендації з покращення страхової програми.

Наші співробітники являються дипломованими спеціалістами в області фінансів та бухгалтерського обліку, на постійній основі беруть участь у профільних семінарах та проходять курси підвищення кваліфікації.